Kajaanin Kehitysvammaisten Tuki ry

Kajaanin Kehitysvammaisten Tuki ry

Kajaanin Kehitysvammaisten Tuki ry on perustettu vuonna 1972. Yhdistys on Kehitysvammaisten Tukiliitto ry:n jäsenyhdistys. Jäseniä yhdistyksessä on noin 100.

Yhdistyksen tarkoituksena on omalla toimialueellaan toimia kehitysvammaisten ja heidän perheidensä erityishuollon ja sosiaaliturvan lisäämiseksi sekä muutoinkin edistää ja valvoa näiden etuja.
(Yhdistyksen säännöt § 2)

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:
1. toimii yhdyssiteenä jäsentensä välillä,
2. järjestää kokous-, juhla-, esitelmä- ja neuvottelutilaisuuksia sekä harjoittaa julkaisutoimintaa,
3. tekee paikallisille viranomaisille ja keskusliitolleen aloitteita ja ehdotuksia kehitysvammahuollon edistämiseksi,
4. pyrkii tekemään muita yhdistyksen tarkoitusperiä vastaavia aloitteita sekä
5. toimii yhteistyössä kehitysvammaisten erityishuoltoa harjoittavien yhteisöjen kanssa kehitysvammaisten ja heidän perheidensä etujen valvomiseksi.
(Yhdistyksen säännöt § 3)

Vaikka säännöt ovat vanhat ja niissä käytetään vanhaa kieliasua, on yhdistyksen toiminta pysynyt sellaisena kuin säännöt sen kuvaavat. Edunvalvonta ja jäsenistön koulutus sekä neuvonta ovat tärkeitä, kuten myös vanhempien vertaistukiryhmät. Kehitysvammaisille on harrastusryhmiä ja Me Itse -ryhmä. Retkiä, urheilukisoja, tansseja, pikkujouluja ja muita tapahtumia järjestetään, ja niitä muistellaan pitkään. Yhteistyötä tehdään mm. viranhaltijoiden, poliittisten päättäjien ja evankelisluterilaisen seurakunnan kanssa.

Tule
mukaan
toimintaan!