Kajaanin Kehitysvammaisten Tuki ry

Lahjoitukset

Toimintansa rahoittamiseksi yhdistys voi vastaanottaa lahjoituksia, avustuksia ja testamentteja, järjestää rahankeräyksiä ja arpajaisia, harjoittaa kioski- ja kanttiinitoimintaa sekä omistaa kiinteistöjä.
(Yhdistyksen säännöt § 4)

Merkkipäivälahjoitus
Helppo tapa olla mukana tukemassa Kajaanin Kehitysvammaisten Tuki ry:n tekemää työtä kehitysvammaisten ihmisten hyväksi on pyytää merkki- ja juhlapäivän vietossa kukkien ja lahjojen sijaan lahjoitus yhdistykselle.

Testamenttilahjoitus
Tekemällä testamentin voit vielä poismenon jälkeen toteuttaa tahtoasi ja omia arvojasi. Jos koet Kajaanin Kehitysvammaisten Tuki ry:n edustavan sinulle tärkeää arvomaailmaa, voit tukea yhdistyksen toimintaa tällä tavalla. Yhdistys on yleishyödyllinen järjestö ja siten vapaa perintöverosta. Testamentatut varat käytetään kokonaisuudessaan toiminnan tukemiseen, testamentintekijän toiveen mukaisesti.

Lahjoitusasioissa ota yhteyttä yhdistyksen sihteeriin tai puheenjohtajaan.

Tule
mukaan
toimintaan!