Kajaanin Kehitysvammaisten Tuki ry

Jäsenillat

Kajaanin Kehitysvammaisten Tuki ry järjestää jäseniltoja.

Jäsenilloissa on mukana asiantuntijoita ja kiinnostavia vieraita. Illan aiheena on jokin ajankohtainen teema, jonka ympärillä keskustelu käydään. Samalla on myös mukavaa yhdessäoloa ja tutustumista yhdistyksen toimintaan ja jäseniin.

Jos haluat ehdottaa jotakin teemaa jäsenillalle, ota yhteyttä yhdistyksen sihteeriin tai puheenjohtajaan.

Tule
mukaan
toimintaan!